gtag('config', 'UA-127742838-1');

O nás

Naše společnost EM-EKO, s.r.o. vznikla jako reakce na úspěšnou spolupráci s řadou firem v oblasti ekologie. Díky dlouhodobému působení v tomto oboru jsme též podepsali licenční smlouvu s americkou společností SCD Probiotics, nejvýznamnějším světovým výrobcem preparátů na zlepšení životního prostředí, a to od prostředků regulujících životodárné procesy v půdě, přes očistu půdy, vody a vzduchu, až po optimalizaci zdraví veškeré fauny a flóry.

Společnost EM-EKO, s. r. o. je VÝHRADNÍM licencovaným výrobcem produktů SCD Probiotics v České republice. Společnost SCD Probiotics je považována za přední biotechnologickou společnost a nachází se tedy na vrcholu vývoje technologie pro aplikaci konceptu "probiotik" v různých průmyslových odvětvích a aplikacích - od lidského zdraví a zemědělství až po nakládání s průmyslovými odpady, čímž se tyto výrobky postarají o celé spektrum mikrobiomů. 

Tato přirozená organická technologie:

  • zlepšuje lidský imunní systém
  • pomáhá trávicímu traktu u lidí
  • zlepšuje zdraví zvířat
  • zvyšuje produkci ryb v komerčních aplikacích
  • zlepšuje stav půdy a tím zvyšuje výnosy plodin
  • poskytuje ekologická čisticí řešení
  • je přirozeným řešením v odpadovém hospodářství pro opakované použití a recyklaci
  • obnovuje zdravou rovnováhu ve znečištěných lokalitách
  • podporuje snahy o pomoc při katastrofách
  • přispívá k projektovým uhlíkových kreditů šetřením energie

Hlavním cílem a současně i výzvou naší firmy je zvýšení povědomí o těchto preparátech, jejich účincích a způsobu pozitivního ovlivnění životního prostředí, jakožto jedinou cestou pro trvale udržitelný rozvoj, péči o přírodu a přírodní prostředí. Snaha o postupné celkové zamezení používání chemikálií a návrat k čistě ekologickému a přírodnímu způsobu pěstování rostlin, chovu zvířat a využití potenciálu, který tento způsob poskytuje,je naším prvořadým cílem.

Probiotika jsou nejen prostředkem pro znovu ozdravění prostředí, které nás obklopuje, ale také vedou ke zvýšení výnosů v zemědělství, zamezení pěstování a chovu geneticky upravených potravin a jejich mnohdy negativních účinků na lidský organismus. Využití těchto probiotik je tak rozsáhlé, že stále dochází k objevům nových možností aplikace, kontinuální školení a vzdělávaní v oboru je tedy nejen potřebou, ale i nutností. 

Díky úzké spolupráci se společností SCD Probiotics, která disponuje nejen nejmodernějšími laboratořemi, ale i špičkovými odborníky v dané problematice, dochází k neustálému testování nových možností praktického použití probiotik. Technologie této společnosti je založena na principech  blahodárné a účinné technologie mikroorganismů vyvinutých v Japonsku před více než 30 lety. Od té doby se vývojový tým SCD Probiotics zasloužil o mnohonásobné zdokonalení tohoto procesu a dnes se tak díky vyspělé technologii přinášejí prospěšné mikroorganismy do živého systému a vytlačují špatné bakterie.

Naším přáním je, aby i Vy jste se staly součástí tohoto celosvětového programu na odbourání používání chemických látek v prostředí a pomohly nám nastartovat přirozený způsob funkce přírody.