gtag('config', 'UA-127742838-1');

O nás

Informace o nás

Naše společnost EM-EKO s.r.o. vznikla jako reakce na úspěšnou spolupráci s řadou firem v oblasti ekologie. Díky dlouhodobému působení v tomto oboru jsme též podepsali licenční smlouvu s americkou společností SCD Probiotics, nejvýznamnějším světovým výrobcem preparátů na zlepšení životního prostředí, a to od prostředků regulujících životodárné procesy v půdě, přes očistu půdy, vody a vzduchu, až po optimalizaci zdraví veškeré fauny a flóry.Jsme výhradním licencovaným výrobcem produktů SCD Probiotics v České republice.Hlavním cílem a současně i výzvou naší firmy je zvýšení povědomí o těchto preparátech, jejich účincích a způsobu pozitivního ovlivnění životního prostředí, jakožto jedinou cestou pro trvale udržitelný rozvoj, péči o přírodu a přírodní prostředí. Snaha o postupné celkové zamezení používání chemikálií a návrat k čistě ekologickému a přírodnímu způsobu pěstování rostlin, chovu zvířat a využítí potenciálu, který tento způsob poskytuje,je naším prvořadým cílem.
Probiotika jsou nejen prostředkem pro znovu ozdravění prostředí, které nás obklopuje, ale také vedou ke zvýšení výnosů v zemědělství, zamezení pěstování a chovu geneticky upravených potravin a jejich mnohdy negativních účinků na lidský organismus. Využití těchto probiotik je tak rozsáhlé, že stále dochází k objevům nových možností aplikace, kontinuální školení a vzdělávaní v oboru je tedy nejen potřebou, ale i nutností. Díky úzké spolupráci se společností SCD Probiotics, která disponuje nejen nejmodenějšími laboratořemi, ale i špičkovými odborníky v dané problematice, dochází k neustálému testování nových možností praktického použití probiotik.Našim přáním je aby i Vy jste se staly součástí tohoto celosvětového programu na odbourání používání chemických látek v prostředí a pomohly nám nastartovat přirozený způsob funkce přírody.