Tento Reklamační řád (dále jen reklamační řád) upravuje způsob a podmínky reklamace
vad zboží zakoupeného spot
řebitelem prostřednictvím on-line obchodu EM-EKO
podnikatel
em:


Pavel Sedláček, se sídlem Kovářská 1646,Veselí nad Moravou
I
Č: 02812363
není plátcem DPH


zapsan
ý: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Veselí nad Moravou


adresa pro doru
čování: Pavel Sedláček, Kovářská 1646,Veselí nad Moravou
telefonní
číslo: 736470080


kontaktní e-mail:
info@em-eko.cz


Pro zobrazení Reklamačního řádu klikněte zde - Zobrazit