gtag('config', 'UA-127742838-1');

ProBio PROLAP


 Probiotický preparát na bázi užitečných mikroorganizmů pro stabilizaci procesů v čistírnách odpadních vod a v procesu čištění  kanalizačních sítí.


Je vytvořen na základě technologií SCD Probiotics.


ProBio PROLAP je zcela přírodní preparát obsahující směs aktivních, prospěšných mikroorganizmů pro řešení problémů v odpadovém hospodářství.

Zajišťuje mikrobiologickou rovnováhu v čistírnách odpadních vod. Přispívá k očistě a údržbě kanalizačních systémů, prodlužuje životnost mechanických zařízení a potrubí.Potlačuje pachy na skládkách tuhého odpadu a přispívá k hygienizaci životního prostředí.


Použití:


 • čističky odpadních vod
 • kanalizační sítě,septiky, suché WC
 • skládky tuhého odpadu


Co získáme aplikací ProBio PROLAP?


 • snížení CHSK, BSK a TSS
 • snížení potřeby fakulantu
 • snížení množství a lepší stabilizace kalu
 • likvidace procesů zahnívání a pachů
 • šetrné a ekologické odstraňování nánosů v kanalizačním potrubí
 • snížení koroze potrubí, - hygienizace skládek tuhého odpadu
 • likvidace pachů na skládce a okolí
 • zrychlený rozklad organické hmoty na skládkách
 • likvidace toxinu v podzemních vodách
 • jednoduchá aplikace metodou ,,in situ ´´
 • 100% ekologické řešení


Preparáty ProBio se vyrábí cestou přírodní fermentace.Preparát ani jeho komponenty nejsou chemicky syntetizované, geneticky modifikované nebo upravované.


Příroda dokáže sama revitalizovat svůj systém, jehož rovnováhu jsme porušili.Preparáty řady ProBio jsou součástí přírody a jako takové hledají cestu k rovnováze systémů. Musíme přírodě pomáhat, ne s ní bojovat.


Dávkování:


ČOV:

Likvidace pachů (roztok ProBio PROLAP) - koncentrace 1: 10 aplikovat postřikem nebo mlžením do sběrných komor, na shrabky a uzavřené prostory ( k ředění vždy používat nechlórovanou vodu).


Řízení procesu fermentace (ProBio PROLAP) - 2 litry na 10m3 do fermentačních nádrží


Ošetření kalu (ProBio PROLAP) - 4 litry koncetrátu na tunu kalu, přidávat na zahušťovačích

Kanalizační systémy,septiky,suché WC


Likvidace nánosu a pachů (roztok ProBio PROLAP) - koncetrace 1 : 10 aplikovat do systému kanalizačního potrubí postupným uvolňováním úseků od ústí potrubí ( zabraňuje ucpání systému uvolněnými zbytky ). Množství preparátu závisí na průměru a délce potrubí a na typu znečistění. Doporučujeme opakované aplikace ve 2-3 denních intervalech , v množství roztoku ( stupačky, potrubí do průměru 15 cm ).


Velké kanalizační šachty (ProBio PROLAP) - aplikovat postřikem v koncetraci 1: 10 na stěny a potrubí.


Skládka tuhého odpadu:


Likvidace pachů (roztok ProBio PROLAP) - koncetrace 1:10 aplikovat prvním postřikem v množství 3 litry koncentrátu na 1 m2. Další aplikace 5 L roztoku na 1 tunu odpadu. V případě existence pachu aplikovat v časových intervalech mlžením do prostoru nad skládkou. Degradace ropných produktů v půdě a vodě: ProBio PROLAP 5-8 litrů koncentrátu v ředění 1:20-50 na 1 tunu zeminy nebo vody.


Dekontaminace pesticidů a chemických látek:

Postup je podobný jako u ropných látek.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

ProBio PROLAP 20L

 • Kód výrobku: 0113
 • Dostupnost: 150
 • 2 768 Kč

 • Cena bez DPH: 2 768 Kč

Tagy: probiotika, odpadní vody, kanalizační sítě